Müşteri Hizmetleri: 0850 305 2325

İnsan Kaynakları

ADA Bilişim Sistemleri hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için özenle çalışmalar sürdürür. ADA Bilişim Sistemleri olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olması önemlidir. ​


 ADA Bilişim Sistemleri Yetkinlikleri 

•   Yön Belirleme 
•   Takım Çalışması
•    İletişim
•    İşbirliği Geliştirme
•    Sonuç Odaklılık
•    Yaratıcılık ve Girişimcilik
•    Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
•    Farklılıklara Uyum ve Yönetme
•    Müşteri Duyarlılığı


Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

•    Yetkinlik Bazlı Mülakat
•    Mesleki Kişilik Envanteri

 Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.

 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili ADA Bilişim Sistemleri  tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.


Şuan Açık Pozisyon Bulunmamaktadır.